Nyt

Nordsjællands Trafikskole | Flynderborgvej 4 | 3000 Helsingør | Telefon: 60 60 76 76 / 53 509 509 | info@ntrafik.dk

Bank: Nordea | Kontonr. 2255-0758585808 | CVR: 33762887

Layout og kode © Konstanto, tekster og anden form for indhold © Nordsjællands Trafikskole

Startdato

Ledige

2018

Mandag d. 5. februar - 2018

1

[ Vælg dato til venstre

Navn:

Telefon:

Adresse:

E-mail:

Postnr. og by:

CPR nr.:

Vi er glade for at du har valgt Nordsjællands Trafikskole - men hvorfor?

Kommentarer:

Er du et menneske?

Lovpakke - almindelig bil

Lovpakke - almindelig bil

En reel lovpakke kan aldrig indeholde færre lektioner end det af myndighederne fastsatte minimumsantal.

Lovkravet er lavet, for at sikre at alle elever har lært det samme jvf. undervisningsplanen til kategori B. For at dokumentere undervisningen og dennes korrekte rækkefølge, skal bl.a. kørelærerens eksemplar af en underskrevet lektionsplan, medbringes til såvel teoretisk som praktisk prøve.

Myndighederne kræver at førstegangserhververe af kørekort til kategori B (almindelig personbil), følger et nøje tilrettelagt undervisningsprogram.

Lovpakken bør mindst indeholde:

29 lektioner teori
4 lektioner lukket øvelsesplads (kørsel)
16 lektioner kørsel på vej (kørsel)
4 lektioner køreteknisk kursus (kørsel)

Én lektion i lovpakken har en varighed af 45 minutter.

Hos Nordsjællands Trafikskole vil lovpakkens pris, til enhver tid dække samtlige 53 lektioners undervisning.

Teoriundervisning er dog ubegrænset indtil bestået teoriprøve - dog max. 6 måneder.


Bemærk: Lovpakkens tilbud, gælder kun for førstegangserhververe til katebori B-kørekort.

Ekstratimer i kørsel, Færdselsrelateret 1.hjælp, prøvegebyr (til politiet), og udgifter til lægeerklæring og billede, er som hovedregel ikke dækket af lovpakkens pris med mindre der er kampagner, hvor disse indgår i prisen, og det vil altid være din formåen og kunnen, samt ventetiden på prøver hos politiet, der afgør hvorvidt ekstratimer bliver nødvendige og i så fald hvor mange der skal benyttes. Udgiften til 1.hjælp, lægeerklæring og billede varierer. Ring eller skriv evt. for at få vejledning.

Lovpakkens pris:

10.800,00 kroner

Erhvervskørekort

Erhvervskørekort - taxi, sygetransport og limousine

Når du vil tage erhvervskort, er der ikke krav til at følge et hold eller få undervisning i almindelighed.
De færreste vil dog kunne vise de færdigheder og den kunnen, der kræves for at bestå såvel teoriprøven med max. 3 fejl, samt den udvidede praktiske prøve på tilfredsstillende vis, uden nogen form for undervisning.

Derfor har Nordsjællands Trafikskole sammensat en pakke, der i langt de fleste tilfælde er passende for hvad der skal til, for at få succes til prøverne.

Erhvervspakken indeholder:

Internetteori (fremsendes som kode pr. mail)
Taxiteoribog
3 x 60 min kørelektioner
Billeje til én praktisk prøve.
1 prøvegebyr

Bemærk, at man efter bestået køreprøve, skal på et kvalifikationskursus for erhvervschaufører, hvilket ikke er dækket af prisen og som ingen relation har til køreskolen. Man skal sørge for tilmelding til dette kursus umiddelbart efter bestået køreprøve. Under punktet "Links" her på hjemmesiden, finder du "Taxikvalifikation"

Lovpakkens pris:

3.770,00 kroner

Kontrollerende køreprøve

Kontrollerende køreprøve

Såfremt du har fået 3 klip i kørekortet, eller på anden måde fået en betinget frakendelse af kørekortet og dermed føreretten, skal du bestå en kontrollerende køreprøve (teori- & praktisk prøve) for at beholde føreretten. Politiet fremsender brev om at køreprøven skal være gennemført inden for en frist på typisk 6 måneder og køreprøven skal som hovedregel foregå i den kategori du begik forseelsen i - f.eks kategori B; almindelig bil. Bestås ikke inden for 6 måneder eller består man ikke sin prøve (dumper), inddrages førerretten øjeblikkeligt og fås først tilbage efter endeligt bestået køreprøve.

Såfremt der har været alkohol indvolveret i forseelsen, skal du som hovedregel gennemgå et såkaldt ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik-kursus). Kurset skal være gennemført før man kan indstilles til køreprøve. ANT-kursus foregår typisk én hverdagsaften om ugen i fire uger. Tilmeldingen til ANT-kursus kan ske via "Links" her på hjemmesiden.

Såfremt der ikke har været alkohol indvolveret, er der reelt intet krav om undervisning, men den praktiske prøve skal gennemføres i et køretøj godkendt til øvelseskørsel (skolevogn).

Det er meget individuelt hvor meget eller lidt undervisning man har behov for og man kan godt læse op på teoristoffet selv. Køreskolen har naturligvis såvel klasseundervisning, e-learning og den klassiske teoribog der kan købes, såfremt dette ønskes. Såfremt man vælger at købe e-learning eller klasseundervisning, sørger kørelæreren for at papirformalia ordnes med myndighederne.

De færreste kan bestå prøverne uden nogle form for undervisning og det er også helt almindeligt og naturligt, at før kørelæreren lader den pågældende køre praktisk prøve i skolevognen, vil man gerne sikre sig at man reelt kan køre bilen korrekt.

Øvelseskørsel må påbegyndes med det samme.

Det vil være nemmest at man mødes med kørelæreren og lægger en individuel plan for sit forløb. Her vil kørelæreren også udfylde og udlevere de nødvendige papirer. Blot udfyld en kontaktformular her på hjemesiden, så vender vi tilbage.


Efter bestået køreprøve, har man kørekortet på prøve i 3 år, i hvilken periode en betinget frakendelse vil resultere i en ubetinget frakendelse.

Et gennemsnitligt forløb indbefatter:

ANT-kursus (hvis alkohol er indvolveret) Pris ca. 3200,-

Teori (e-learning - kode fremsendes på mail)
2 praktiske kørelektioner á 60 min.
1 billeje til praktisk prøve
1 prøvegebyr til politiet

Bemærk at ovenstående er gennemsnitligt og der er mulighed for at man skal bruge mere eller kan klare sig med mindre. Således vil prisen tilsvarende ændre sig.

Pris for ovenstående eksempel uden A/T-kursus:

2.920,00 kroner

Før køreprøven

Generhvervelse

Har du haft en ubetinget frakendelse af kørekortet og dermed mistet det og førerretten, skal du bestå en køreprøve (teori- & prakrisk prøve) for at generhverve førerretten. Generhvervelsen skal som hovedregel foregå i den kategori du fik frakendt kørekortet i - f.eks kategori B; almindelig bil.

Såfremt der har været alkohol indvolveret i frakendelsen af førerretten, skal du som hovedregel gennemgå et såkaldt ANT-kursus (Alkohol, Narko og Trafik-kursus). Dette foregår typisk én hverdagsaften om ugen i fire uger. Tilmeldingen til ANT-kursus kan ske via "Links" her på hjemmesiden.

Såfremt der ikke har været alkohol indvolveret, er der reelt intet krav om undervisning, men den praktiske prøve skal gennemføres i et køretøj godkendt til øvelseskørsel (skolevogn).

Det er meget individuelt hvor meget eller lidt undervisning man har behov for og man kan godt læse op på teoristoffet selv. Køreskolen har naturligvis såvel klasseundervisning, e-learning og den klassiske teoribog der kan købes, såfremt dette ønskes. Såfremt man vælger at købe e-learning eller klasseundervisning, sørger kørelæreren for at papirformalia ordnes med myndighederne.

De færreste kan bestå prøverne uden nogle form for undervisning og det er også helt almindeligt og naturligt at før kørelæreren lader den pågældende køre praktisk prøve i skolevognen, vil man gerne sikre sig at man reelt kan køre bilen korrekt.

Øvelseskørsel må tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsesperioden udløber.

Det vil være nemmest at man mødes med kørelæreren og lægger en individuel plan for sit forløb. Her vil kørelæreren også udfylde og udlevere de nødvendige papirer. Blot udfyld en kontaktformular her på hjemesiden, så vender vi tilbage.

Efter bestået køreprøve, har man kørekortet på prøve i 3 år, i hvilken periode en betinget frakendelse vil resultere i en ny og til tider længere ubetinget frakendelse.

Et gennemsnitligt forløb indbefatter:

ANT-kursus (hvis alkohol eller narko er indvolveret). Pris 3200,-

Teori (e-learning - kode fremsendes på mail)
3 praktiske kørelektioner á 60 min.
1 billeje til praktisk prøve
1 prøvegebyr til politiet

Bemærk at ovenstående er gennemsnitligt og der er mulighed for at man skal bruge mere, eller kan klare sig med mindre. Således vil prisen tilsvarende ændre sig.

Pris for ovenstående eksempel uden A/T-kursus:

3.420,00 kroner

Kørselsforbud

Kørselsforbud

For dig der har fået 2 klip i kørekortet eller kørt spritkørsel (0,5-1,2 promille) uden at have haft dit første kørekort i mere end 3 år, udløses et kørselsforbud. Reglen gælder uanset den pågældendes alder og kørekortet skal indsendes til politiet hvor det destrueres. Du får altså en periode hvor du ikke må føre motorkøretøj.

Kørselsforbud betyder at du i tilfælde af kørselsfejl (f.eks hastighed, vigepligtsforseelser, uforsvarlig kørsel eller skyld i ulykker) skal modtage Særlig Køreundervisning.
Såfremt du har været påvirket af alkohol (også promiller under 0,5) i tidspunktet for ovenstående forseelser skal du også gennemgå A/T-kursus (se "Generhvervelse" eller "Kontrollerende prøve").

Såfremt der alene er tale om Kørselsforbud (uden kørselsfejl) som følge af alkohol (0,5-1,2 promille), forlanges dog alene gennemførelse af A/T-kursus og køreprøve - altså uden krav til Særlig Køreundervisning.

Særlig Køreundervisning består af mindst 8 teorilektioner og 8 praktiske lektioner på vej (øvelseskørsel). En lektions varighed er 45 min. og undervisningen skal gennemføres af en godkendt kørelærer. Der er mødepligt til undervisningen, der er nøje tilrettelagt.

Uanset efter hvilke forhold der er idømt kørselsforbud, skal der altid bestås en køreprøve (teori- & praktisk prøve) og den praktiske prøve skal gennemføres i et køretøj godkendt til øvelseskørsel (skolevogn). Tilmelding til Særlig Køreundervisning foregår som almindelig tilmelding til et hold her på køreskolen. Blot Skriv "Særlig Køreundervisning" i feltet "Kommentar".

Efter generhvervelse af føreretten (som det reelt er), udleveres et nyt midlertidigt kørekort og din førerret er nu på prøve i nye 3 år.

Særlig køreundervisning indbefatter:

ANT-kursus (hvis alkohol eller narko er indvolveret). Pris 3200,-

Teori (Klasseundervisning)
8 praktiske kørelektioner á 45 min.
1 billeje til praktisk prøve
1 prøvegebyr til politiet

Bemærk at ovenstående er minimumskrav og der er mulighed for at man skal bruge flere lektioner i såvel teori som kørsel. Således vil prisen tilsvarende ændre sig (dog ikke ved ekstra teori).

Pris for ovenstående eksempel uden A/T-kursus:

6.570,00 kroner

Priser

 kroner

Andet

Lovpakke alm

10.800,00 kroner

Lovpakke med timer efter kl 16 og weekend

13.895,00 kroner

Lynhold Pakke

14.995,00 kroner

Generelt

 kroner

Beramning

100,00 kroner

Billeje til praktisk prøve

600,00 kroner

Billeje til praktisk prøve (taxi) (momsfri)

900,00 kroner

Egne Færdselsrelateret 1.hjælpskursus

550,00 kroner

Færdselsrelateret 1.hjælpskursus

600,00 kroner

Internetteori

450,00 kroner

Kørelektion 45 min efter kl 16 og weekend

550,00 kroner

Kørelektion (45 min.)

450,00 kroner

Kørelektion (90 min)

850,00 kroner

Kørelektion 45 min efter kl 16.30

550,00 kroner

Kørelektion erhverv (60 min.) (momsfri)

650,00 kroner

Manøvrebane

1.800,00 kroner

Rekonstruktion af lektionsplan og/el. kørekortansøgning

400,00 kroner

Teori (klasse) max. 6 mdr.

1.800,00 kroner

Teoribog

250,00 kroner

Teoribog Taxi

250,00 kroner

Teoriprøve Cd

200,00 kroner

Køreteknik

Køreteknisk kursus (4 lektioner inkl. teori & billeje)

2.200,00 kroner

Pakkepriser

1.gangserhvervelse alm. bil - Lovpakke

10.800,00 kroner

Erhvervskørekort (momsfri) (Se eksempel)

3.770,00 kroner

Generhvervelse (anslået pris)

3.420,00 kroner

Kontrollerende prøve (anslået pris)

2.920,00 kroner

Kørselsforbud (anslået pris)

6.120,00 kroner

Trailerkørekort

4.690,00 kroner

Prøvegebyrer til Politiet

Prøvegebyr, 1.gangserhververe (momsfrit)

600,00 kroner

Prøvegebyr, Kontrollerende køreprøver & generhverv (momsfrit)

890,00 kroner

Prøvegebyr, trailer

280,00 kroner

Skolen

Velkommen til Nordsjællands Trafikskole!

Nordsjællands Trafikskole er køreskolen, hvor eleven fra første undervisningsdag, sættes i centrum. Det gælder både i forhold til at vi er glade for at du er der, og i forhold til, at vi skal have gjort en fin bilist ud af dig. En fin bilist kendetegnes ikke kun ved at man bliver køreteknisk god, men også at man tilegner sig nogle sunde og fornuftige holdninger i og til trafikken. Det kræver at man kan lide undervisningen og det stiller krav til underviseren - krav som vi sætter en ære i at opfylde.

Hos Nordsjællands Trafikskole får du først og fremmest en bundsolid undervisning både i teorilokalet, på banerne og i skolevognen. Men du får også kaffe, the, kildevand og fine fysiske rammer i form af store borde og bløde stole. Vilkårene for dette, vil fremgå af en mail du får tilsendt inden. Du får ved tilmelding en kode til hjemmesidens elev-del, hvor du selv kan vælge manøvrebaner, glatbaner (når vi når dertil) og færdselsrelateret 1.hjælp. Der er et hjælpehæfte til brug før den praktiske prøve, og du kan se og printe en kvittering, på det du har betalt for. For at sikre at alle får relevant information, har køreskolen også nyhedsbrev, der udsendes nå der er relevant nyt for den samlede gruppe elever på køreskolen.

Alt sammen gør, at du får absolut mest muligt for pengene.

Trods alt dette, er vi ikke dyrere end andre køreskoler og under "Pakker" kan du til enhver tid se, hvad der medfølger i prisen. Det gør det let, gennemskueligt og mindre mystisk at tage kørekort.

Et stort velkommen til Nordsjællands Trafikskole

Undervisningen

Undervisningen

Nordsjællands Trafikskole tilbyder teori mandag og onsdag aftener. Teorien starter kl. 18 præcist, og vær der gerne 5-10 min. før.

Et undervisningsforløb ser som udgangspunkt ud som følger:

Uge 1: Teori 1 (holdstart)
Uge 2: Teori 2
Uge 1 el. 2: Manøvrebaner
Uge 3: Teori 3 (igangsætning m.m.)
Uge 3: Kørsel 1 (igangsætning m.m.)
Uge 4: Teori 4 (møde, overhaling m.m.)
Uge 4: Kørsel 2 (møde, overhaling m.m.)
Uge 5: Teori 5 (jernbaner, kryds, rundkørsler)
Uge 5: Kørsel 3 (jernbaner, kryds, rundkørsler)
Uge 6: Teori 6 (motorvej m.m.)
Uge 6: Kørsel 4 (motorvej m.m.)
Uge 7: Teori 7 (parkering, mørke & tunnel)
Uge 7: Kørsel 5 (parkering)
Uge 8: Kørsel 6 (mørke - OBS! SEN KØRSEL)
Uge 8:Teori 8: (særlige risikoforhold & køreteknik)
Uge 9 til12: Køretekniske Kurser (glatbaner)
Uge 9 el. 12: Teoriprøver.

Herefter praktisk prøve, afhængig af politiets ventetid, samt elevens formåen og kunnen.

Undervisningsforløbet er vejledende. Der tages højde for ferier, elevers mødestabilitet, og ikke beståede prøver.

De nøjagtige datoer for teori og manøvrebaner sendes ud pr. mail i så god tid som muligt før holdstart. Datoer for glatbaner og teoriprøver gives tidligst muligt i undervisningsforløbet.

Tilmeldingen

Tilmeldingen

Tilmeldingen til Nordsjællands Trafikskole, er altid uforpligtende og man kan til enhver tid afbestille sin plads igen, såfremt man bliver forhindret i at begynde. Der betales heller ikke noget, før lige inden holdstart, så der er heller ikke en økonomisk risiko ved tilmeldingen. Således bliver tilmeldingen en "pladsreservation", der dog er nødvendig for at deltage i undervisningen.

Du skal sikre dig, at der ved holdstart, max. er ca. 3 måneder til din 17-års fødselsdag. Ligeledes vil det være en rigtig god idé, at du ikke tilmelder dig et hold, hvis du har planlagt ferie, studieture el. lign, de første 3-4 uger.

Du får ved tilmelding her på hjemmesiden, to mails til den mailadresse du benytter under tilmeldingen. Først når den anden mail kommer, er der reserveret en plads. I den anden mail, er der en vedhæftet pdf-fil. Denne skal læses grundigt. Såfremt du har hotmail, yahoo-mail eller gmail, er det muligt at mailen lander i "Uønsket post". Det er helt risikofrit at åbne mailen og åbne de links, der evt. er sendt med. Tilføj evt. Nordsjællands Trafikskole som afsender du har tillid til.

Såfremt kørekortet er en gave, skal fødselsdagsbarnets mail ikke bruges, men din egen som f.eks forælder. Der udsendes ikke sms vedr. tilmeldingen.

Du kan i feltet "Kommentar" også skrive hvis du vil bestille et gavekort og til hvem det skal sendes til. Dette udstedes mod kontant betaling eller bankoverførsel på gavekortets pålydende beløb. Gavekortet vil herefter blive sendt i anonym kuvert til den opgivne adresse.

2-3 uger før holdstart, fremsendes endnu en mail med en pdf-fil. Denne indeholder datoer for teori, manøvrebaner og 1.hjælpskurser, således at muligheden for at planlægge forløbet, øges betydeligt for den tilmeldte.

Såfremt der er ubesvarede spørgsmål, vil det være nemmest at komme forbi teorilokalet mandag eller torsdag aften (dog ikke i skoleferierne, samt juli måned) omkring 17.45. Der vil være mulighed for at træffe Peter, ligesom tilmelding her også er mulig.

Kørelærerne

Marko - 30253983

Kørelærer, står for al undervisning

Peter - 60 60 76 76

Kørelærer hos Nordsjællands Trafikskole. Ejer og daglig leder.

Bilerne

Skoda Superb Combi 2.0TDI Elegance

Dejlig luksus bil med masser af plads, så du lære at køre en stor bil. Det giver fodellen når du skal ud og køre efter bestået køreprøve, så kan du køre alle biler. Den er utrolig komfortable, som både elever og kørelærer kun nyde. Den er samtidig Økonomisk, med et gennemsnit på over 20km/l så den er god ved miljøet

Bilen køres af: Peter - 60 60 76 76

Lovkrav

Adgangskrav til personbil

Du kan tidligst starte på køreuddannelsen ca. 3 måneder før din 17 års fødselsdag. Helt præcist skal øvelseskørsel (og dermed også manøvrebanekørsel) være tidligst 3 måneder før din 17-års fødselsdag. Evt. teoriundervisning før manøvrebane, kan altså godt ligge før 3-måneders grænsen.

Lovkravet:
inden du må køre på offentlig vej i skolevognen, skal du på en lukket øvelsesplads (manøvrebane). Teoriundervisning og kørsel skal følges sideløbende, således at undervisningen i en lektion først gennemføres i teorilokalet og derefter i skolevognen.

Lige inden teoriprøven eller mellem den teoretiske og praktiske prøve skal du gennemføre et køreteknisk kursus. Hvornår du kommer på køreteknisk kursus, afhænger af din formåen med bilen, for du skal kunne køre selvstændigt på et køreteknisk kursus.

Teoriprøven:
Teoriprøven kan tidligst aflægges en måned før din 18 års fødselsdag og først efter at du har gennemgået et færdselsrelateret førstehjælpskursus af 8 timers varighed, et komplet teoriforløb samt de første 14 lektioner i kørsel på vej.

Den praktiske prøve:
Den praktiske prøve kan tidligst aflægges på din 18 års fødselsdag og først efter at du har bestået teoriprøven samt gennemført et køreteknisk kursus.

Dokumenter:
Lægeattest underskrevet af egen læge, samt godkendt foto (pasfoto), der skal påtegnes af lægen. Kopi af sygesikringskort eller andet, hvoraf cpr. nr. fremgår samt opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger. Har du kørekort i forvejen (f.eks. knallert- eller traktorkørekort) skal køreskolen have en kopi af det, i stedet for kopi af sygesikringskort
Førstehjælpsbevis må max. være 1 år gammelt og skal min. have haft en varighed af 8 timer og mindst indbefatte færdselsrelateret førstehjælp. Dette vil fremgå af kursusbeviset

Du skal medbringe pas både til den teoretiske samt praktiske prøve. Haves knallert- eller traktorkørekort, SKAL dette medbringes i stedet for pas.

Adgangskrav til Erhvervskørekort

Du skal være fyldt 21 år og have et gyldigt kørekort, og som hovedregel have en ren straffeattest.

Lovkrav:
Der undervises i teori i almindelig færdselslære samt taxiens indretning, hyrevognsregulativ m.v., samt særlige regler, der påhviler hyrevognschauffører.

Teoriprøven:
Den teoretiske prøve kan aflægges, når fornøden dokumentation er godkendt. Prøven skal bestås med maksimalt 3 fejl.

Den praktiske prøve:
Den praktiske prøve kan tidligst aflægges, når du har bestået teoriprøven. Der kræves et indgående kendskab til bilens lovpligtige udstyr samt indretningen af taxi og dennes dokumenter m.v..

Der kræves erfaren kørsel, dog uden overtrædelse af færdselsloven. Du skal desuden kunne finde vej til to opgivne adresser ad nærmeste rute evt. ved brug af kort. Kortet må være i brug i fem minutter fordelt over hele den praktiske prøve.

Andet:
For at kunne køre taxi skal du efterfølgende gennemgå et obligatorisk kvalifikationskursus til erhvervsmæssig personbefordring. Kurset afholdes bl.a. af AMU center, Hillerød, hvortil jeg anbefaler at du retter henvendelse til angående priser og tider.

Du skal desuden bestå en lokalbekendskabsprøve hos det pågældende taxiselskab (i København - Storkøbenhavns hyrevognsnævn).

Dokumenter:
Lægeattest underskrevet af egen læge samt godkendt pasfoto der skal påtegnes af lægen. Kopi af sygesikringsbevis eller andet hvoraf cpr.nr. fremgår og gyldigt kørekort af kreditkortmodellen evt. kopi af opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.

Til både den teoretiske og praktiske prøve medbringes gyldigt kørekort og sygesikringsbevis.

Adgangskrav til generhverv og kontrollerende prøve

Ved kørekortfrakendelse kan praktisk undervisning tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsesfristens udløb.

Ved kontrollerende prøve skal køreprøven aflægges inden for den frist, der er fastsat af politiet.

Lovkravet:
Ved kørselsforbud - særlig køreundervisning. Såfremt frakendelsen er begrundet med spirituskørsel skal bevis for bestået A/T-kursus vedlægges.

Teoriprøven:
Den teoretiske prøve kan tidligst aflægges, når fornøden dokumentation er godkendt. Evt. kørekort skal medbringes.

Den praktiske prøve:
Den praktiske prøve kan tidligst aflægges 1 måned før frakendelsens udløb, og først efter at du har bestået den teoretiske prøve.

Dokumenter:
Lægeattest kun under særlig omstændigheder. Kopi af sygesikringsbevis eller andet hvoraf cpr. nr. fremgår samt kopi af opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger.

Du skal desuden medbringe pas både til den teoretiske og praktiske prøve samt evt. kørekort.

Spørgsmål og svar

Bekræftigelsesmailen kommer aldrig?

Sommetider kan det ske at bekræftigelsesmailen ender i spam-filteret. Dette ses især for brugere af hotmail/live-brugere. For at undgå at kommende mails ender i spamfilteret anbefales det at mail@ntrafik.dk tilføjes til listen over sikre afsendere

Forpligter jeg mig ved tilmelding?

Nej. Når du tilmelder dig Nordsjællands Trafikskole, reserverer du blot en plads i teorilokalet. Du kan til enhver tid framelde dig igen, hvis du ikke har mulighed for at starte på holdet. Du kan også bede om at blive rykket til et andet hold. Dette er stadig uforpligtende og der skal heller ikke betales noget før op til holdstarten.

Hvor lang tid tager det at tage kørekort?

Et typisk kørekortforløb tager ca. fire måneder, afhængigt af hvor hurtigt man fanger teorien og kørslen og om man følger holdet som det er meningen. Politiets ventetid på praktiske prøver har også indflydelse og svinger meget til tider. Nogle vil kunne gøre det på lidt kortere tid og andre skal bruge længere tid på uddannelsen. Det er helt individuelt.

Hvorfor skal jeg tilmelde mig?

Der ligger et stort arbejde i planlægningen af et hold. Manøvrebaner, 1.hjælp osv. skal planlægges og der er begrænsede pladser på både køreskolen, baner og 1.hjælpskurser. Du kan i værste fald opleve, at hvis du "dropper ind" ved et holdstart uden at være tilmeldt, kan pladserne være optaget. Tilmelding i god tid, letter planlægningen for både dig og kørelæreren, da du inddrages i denne planlægning i forhold til job, skole ferier m.v., når vi nærmer os holdstarten

Hvorfor små hold?

Færre elever på holdene er hyggeligere og øger spørgelysten. Det giver flere svar og bedre udbytte af undervisningen.

Jeg er nervøs for at lave fejl når jeg skal køre i skolevognen?

Når man skal tage kørekort, må hverken eleven eller kørelæreren forvente, at eleven kører fantastisk fra starten af. Selvfølgelig kommer der fejl under øvelseskørsel og det kan samtlige kørelærere på Nordsjællands Trafikskole sagtens rumme. Det vil jo være kørelærerens fornemmeste opgave, at lære dig ikke at lave de fejl resten af livet.. Og hvis du er i tvivl om noget når du bliver undervist, så har du altid ret til at spørge kørelæreren. Det er præcist det han er der for.

Jeg har tilmeldt mig, men ikke fået velkomstmail?

Du er først tilmeldt køreskolen, når du får en velkomstmail. Denne mail, kommer typisk inden for nogle få minutter, efter at du har bekræftet din tilmelding. Det sker, at gmail og hotmail sender disse mails ud i "Uønsket post" (Spam). Er der hverken kommet mail dér eller i din indbakke inden for 5-10 min., kan du blot tilmelde dig holdet igen. Fås stadig ikke mail, skriv da til køreskolen via "kontakt" i menuen øverst til højre.

Jeg skal til kontrollerende køreprøve / generhverve kørekortet. Hvor meget undervisning skal jeg have?

Der er ikke undervisningskrav ved kontrollerende køreprøver eller generhvervelser. Dog vil de fleste have brug for undervisning i både teori og praktik, inden prøverne. Du finder mere info om de muligeder der er, ved at klikke på "Kontrollerende" eller "Generhverv" i venstre side af hjemmesiden.

Jeg skal til kontrollerende køreprøve / generhverve kørekortet. Skal jeg tilmelde mig et hold?

Nej. Hvis du skal til kontrollerende køreprøve eller generhverve kørekortet, skal du skrive til køreskolen under "Kontakt" i venstre siden af hjemmesiden. Du vil som hovedregel modtage et fyldestgørende svar på din henvendelse inden for 24 timer.

Kan man skifte kørelærer?

Der kan være flere grunde til at det kan være hensigtsmæssigt at skifte kørelærer/køreskole. Flytter man til et andet sted i landet eller er kemien mellem kørelærer og elev ikke god f.eks., har man som elev altid ret til at skifte underviser. I det tilfælde, kan der være uafklaret økonomi som skal være ordnet og eleven skal derefter have "Ansøgning om Kørekort" og kørelærerens eksemplar af lektionsplanen, udleveret af den gamle kørelærer. Disse kan også sendes direkte til den nye kørelærer, der så vil føre eleven videre i forløbet. Der vil skulle betales for resterende undervisning på den nye køreskole. Ligeledes har man som kørelærer altid ret til at stoppe undervisningen af en elev. I tilfælde af at eleven har forudbetalt, har man ret til tilbagebetaling af det endnu ikke forbrugte beløb. Vær opmærksom på, at der ved betaling af lovpakker, oftest er indregnet en rabat, så tilbagebetalingsbeløbet fremkommer efter rabatberegningen.

Kontakt

Navn:

Telefon:

Vedrørende:

E-mail:

Besked: